KPPS 2009/6 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adaylara Duyuru


KPSS 2009/6 sonuçlarına göre Üniversitemize açıktan ataması yapılacak adayların, aşağıda gösterilen belgelerle birlikte en geç 23 Aralık 2009 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
A- GENEL BELGELER
1)   KPSS yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı)
2)   Öğrenim belgesi (aslı veya noterden onaylı örneği)
3)   Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden ya da Tıp Fakültesi Hastanesinden)
4)   Adli sicil beyanı
5)   Askerlik durum belgesi
6)   8 adet vesikalık fotoğraf
7) Sigorta, Bağ-kur veya Emekli Sandığı Belgesi (önceden varsa)
8) Özgeçmiş
 
B- ÖZEL BELGELER
Memur ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için;
- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı “Bilgisayar İşletmeni”  sertifikasının aslı veya onaylı örneği
 
İlgili adaylara önemle duyurulur.                                                                                                                                                                                                                REKTÖRLÜK
 
 
İletişim Adresi ve Telefonu:
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı  Yunus Emre Yerleşkesi KARAMAN
Telefon: 0 (338) 226 20 42/ 40