HAKKIMIZDA

 Personel Dairesi Başkanlığı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;
1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir
.

Personel Durumu;   

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER :

Üniversitemizde görevli tüm Akademik ve İdari personelin,

* İş yeri ve iş analizlerini yapmak/yaptırmak
* İnsan gücü planlamasını yapmak.
* Personelin çalışmalarını performans kriterleri içerisinde değerlendirmek.
* Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personelin daha verimli çalışmasını temin etmek.
* Teknolojik gelişmelerden yararlanmak.
* e-devlet projesi kapsamında Akademik ve İdari personelimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları kişilere ait gerekli tüm bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak, her türlü atama,yükseltme, terfi, emeklilik, vb. özlük işlemlerini elektronik ortamda yürütmek.
* Bu bilgileri diğer kamu kurum kuruluşlarıyla entegre hale getirmek ve paylaşmak sunmak
* Bilgi bankasındaki bilgilerle yönetimin önünü açarak, kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına imkan sağlamak.
 

 

Daire Başkanı

 1    

Şube Müdürü

 2

Şef   3
Bilgisayar İşletmeni

 4

Memur   1
Toplam

11